Regulamin

1. Media Regionalne SP. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Prosta 51  są administratorem danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Odwiedzającego Targi  z serwisu targi.regiodom.pl

2. Dane osobowe udostępnione przez Odwiedzającego Targi są  zbierane  w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej. 

3. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Odwiedzającego Targi dobrowolnie. 

4. Odwiedzający Targi ma prawo do  kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania udostępnionych danych osobowych. 

5. Odwiedzający Targi  zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W przypadku stwierdzenia, że dane nie są prawdziwe, Administrator ma prawo usunąć jego dane. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Administratora do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej z tego tytułu szkody. 

6. Akceptując niniejszy Regulamin Odwiedzający Targi wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 101, poz. 926 ze zm) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204). 

7. Odwiedzający Targi wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmom/wystawcom, którzy biorą udział w Wirtualnych Targach organizowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o. na cele marketingowe, informacyjne, statystyczne a także w celu badania opinii publicznej.